Zásady ochrany osobních údajů
GDPR

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Kdo vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat Mgr. Věra Kuntová, IČO 705 507 43 se sídlem nám. Osvoboditelů 1362, 153 00 Praha 16

Jak budeme vaše osobní údaje zpracovávat

Při zpracování osobních údajů v našem jazykovém studiu používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení osobních údajů. Zároveň zpracovávat osobní údaje mohou pouze vybraní zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom osobní údaje zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

jméno a příjmení se zpracovávají za účelem evidence studentů.

datum narození (u dětí) JS zpracovává za účelem zařazení dětí do jazykové skupiny podle věku.

E‑mailová adresa a telefon klienta nebo u dětí jeho zákonného zástupce je zpracována za účelem informování studenta nebo jeho zákonného zástupce o probíhajících kurzech. Zpracováváme také e‑mailové adresy zájemců o naše jazykové kurzy. V těchto případech jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy.

Studentům nebo zájemcům jsme oprávněni v souladu s GDPR zasílat též další informace a obchodní nabídky týkající se výuky jazyků.

Fotografie se zpracovávají za účelem propagace školy, dokumentace školních akcí a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek studia.

Informace o zdravotním stavu, alergii, nemoci apod. (u dětí) jsou zpracovávány za účelem evidence vedoucí k lepší péči, a to pouze na základě dobrovolného sdělení.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

  • můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům
  • můžete požádat o sdělení účelu, rozsahu a doby uchování vašich osobních údajů
  • můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů
  • můžete požádat o zrušení uložení osobních údajů nebo omezení použití vašich osobních údajů

Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na info@anglictina-radotin.cz nebo verakunt@yahoo.com.

Předání osobních údajů dalším osobám

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Osobní údaje mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům účetních služeb a poskytovatelům IT služeb vždy v souladu s ochranou osobních údajů dle GDPR. Dovolujeme si vás ujistit, že naši lektoři i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví. E‑mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů.

Odsouhlasením tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich OÚ k výše uvedeným účelům našeho jazykového studia.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu vašeho působení v jazykovém studiu ANGLIČTINA RADOTÍN a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Děkuji vám za pročtení Zásad zpracování osobních údajů, Všeobecné obchodní podmínky najdete zde.

Přejít nahoru