Metody výuky angličtiny

Moderní metody výuky angličtiny

Pamatujete si ještě jak jste se učili cizí jazyky? Možná jste se učili angličtinu a v kurzu nebo ve škole jste používali tehdy oblíbenou knihu o panu Prokopovi. Kniha měla česká zadání, na začátku každé lekce byl článek o panu Prokopovi, slovní zásoba česky a anglicky a pak drilová cvičení, ve kterých se procvičovala gramatika dané lekce.

Po revoluci se začala angličtina objevovat ve školách jako předmět a začalo se učit podle učebnic, které byly celé v angličtině. Někomu to vyhovovalo, ale někteří rodiče si stěžovali, že se nemohou s dětmi učit, protože tomu nerozumí.

A tak učitelé ve školách tak naléhali na nakladatele až se začaly vydávat anglické knihy s českým zadáním cvičení. Pro mě to byl šok, protože si stále myslím, že angličtina se má učit anglicky, přirozeně a asi tedy moderně.

A co to tedy znamená moderní metody výuky angličtiny?

Řekněme, že se jedná o metody výuky angličtiny, které nabývají na popularitě v posledních letech. Bavíme se o metodách výuky angličtiny, o kterých jsou jejich zakladatelé přesvědčeni, že vedou ke skutečnému naučení cizího jazyka a ke schopnosti cizí jazyk aktivně používat.

moderní metody 1

Jedná se o výuku jazyků v cílovém jazyce, nedoporučuje se překládat slova a výrazy do češtiny, využívá se spíše výkladových slovníků. Jedním z oblíbených online slovníků je například Cambridge dictionary, kde místo klasického překladu dostanete vysvětlení výrazu a příkladové věty. Ve výuce se klade důraz na mluvení a poslech a chyby lektor opravuje přirozenou cestou, například zopakováním věty správně.

moderní metody 2

Cílem komunikativní metody výuky angličtiny je schopnost komunikovat v reálných situacích. Studenti se učí jak o něco požádat, vyjádřit souhlas či nesouhlas, jak si poradit v situacích, se kterými se mohou v zahraničí setkat. Gramatika nehraje v lekcích hlavní roli, na druhou stranu základní gramatické vazby jsou pro komunikaci nezbytné.

Moderní metody 3

Tato metoda výuky (nejen) angličtiny je vhodná zejména pro děti, které se mohou učit angličtinu pohybem a cvičením. Součástí lekcí je pohybová aktivita, při které děti reagují na anglické podněty lektora nebo svých spolužáků. Nejen děti, ale i dospělí studenti mohou používat mimiku, gesta a herectví k osvojování angličtiny.

moderní metody 4

Myslíte si, že jen děti si mohou hrát? V mých lekcích angličtiny si hrají i dospělí, volím anglické hry, při kterých se dají tvořit otázky, odpovídat, procvičovat slovní zásobu nebo gramatiku. Hry přirozeně udělají z učení zábavu a když se k tomu přidá soutěživost studentů, mohou být tyto metody výuky angličtiny hodně užitečné. Hry se dají v angličtině hrát v prezenčních kurzech i online kurzech, kde využíváme hry jako BamboozleJeopardy labs.

Moderní metody 5

Jak se nejlépe naučíte cizí jazyk? Tím, že ho budete používat. A právě tato metoda výuky angličtiny vám s tím pomůže. Chystají se vaši studenti na dovolenou? Vytvořte společně plán, kam jet, jaké zajistit ubytování, kde koupit letenky a co na dovolené dělat. Celá lekce nebo domácí úkol je zaměřený na splnění tohoto úkolu, kdy studenti hledají informace v angličtině nebo jazyce, který se učí. Cílem je používat cizí jazyk reálně, naučit se fráze, obraty a otázky, které se budou studentům hodit tam, kde budou angličtinu potřebovat.

moderní metody výuky angličtiny 6

Studenti mají plnou kontrolu nad tím, co se učí a co se chtějí učit. Sami si zvolí své cíle, co by se chtěli učit a sami hodnotí svou práci. A kde je ta role lektora? Lektor je jakýmsi koučem, trenérem, který ukazuje studentovi cestu, dává studentovi zdroje a materiály, dává studentovi zpětnou vazbu. Jednou z variant je asynchronní výuka, kdy lektor a student společně vytvoří plán a poté lektorka dává studentům úkoly na týden. Student si sám zvolí, kdy bude úkoly dělat, na konci týdne svou práci odevzdá a lektor/ka mu pošle zpětnou vazbu. Lektor/ka je studentovi po celou dobu k dispozici, můžu se na cokoli zeptat a dostane podporu.

moderní metody výuky angličtiny

Metoda Wattsenglish, která je vhodná zejména u menších dětí, je založená na principu dvojjazyčné výuky, kdy se děti učí cizí jazyk přirozeným způsobem jako se učí svůj mateřský jazyk, a to již od raného věku. Děti jsou schopny porozumět cizímu jazyku, i když ještě nechápou smysl a neumí cizí jazyk používat. Lektoři (často rodilí mluvčí) si s dětmi hrají, zpívají a vymýšlejí pohádky. Každé dítě je jedinečné, a proto je potřeba děti chválit za jakékoli vyjádření v cizím jazyce. Základem takové “výuky” je časté střídání aktivit, které děti baví a přivedou je do kontaktu s angličtinou nebo jiným cizím jazykem.

A které metody výuky angličtiny používám ve výuce já?

V mých lekcích se setkáte s kombinací všech zmíněných metod výuky angličtiny, u dětí předškolního věku využívám metodu Wattsenglish. Nejsem zastáncem vyplňování gramatických cvičení v učebnici a překládání z češtiny do angličtiny. Věřím tomu, že angličtina se dá naučit přirozeně a každý je schopen se naučit anglicky komunikovat.

Zajímá vás angličtina?

Zvu vás do facebookové skupiny Let´s speak English, kde se snažíme komunikovat co nejvíce anglicky a kde se mě můžete na cokoli zeptat :-).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru