Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen "Souhlas")

  1. Při zpracování osobních údajů (dále jen "OÚ") v našem jazykovém studiu používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení OÚ, jelikož ochrana OÚ je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň zpracovávat OÚ mohou pouze vybraní zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom OÚ zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.
  2. Je důležité, abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracování Vašich OÚ na základě tohoto souhlasu dochází ke zpracování OÚ v tomto rozsahu: OÚ jméno a příjmení se zpracovávají za účelem evidence studentů. OÚ datum narození (u dětí) JS zpracovává za účelem zařazení dětí do jazykové skupiny podle věku. E-mailová adresa zákonného zástupce je zpracována za účelem kontaktování zákonného zástupce, marketingových sdělení, nabídky jazykových kurzů apod. Fotografie se zpracovávají za účelem propagace školy, dokumentace školních akcí a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek školy. Informace o zdravotním stavu, alergii, nemoci apod. jsou zpracovávány za účelem evidence vedoucí k lepší péči, a to pouze na základě dobrovolného sdělení.

Tento souhlas se týká zpracování Vašich OÚ již dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ - nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich OÚ k výše uvedeným účelům naší školy. Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní docházky studenta v jazykovém studiu ANGLIČTINA RADOTÍN a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.