Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
GDPR

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Kdo vaše údaje zpracovává:

Vaše údaje bude zpracovávat Mgr. Věra Kuntová, IČO 705 507 43 se sídlem nám. Osvoboditelů 1362, 153 00 Praha 16

Jak budeme vaše osobní údaje zpracovávat:

Při zpracování osobních údajů v našem jazykovém studiu používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení osobních údajů. Zároveň zpracovávat osobní údaje mohou pouze vybraní zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom osobní údaje zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.

Proč budeme vaše údaje zpracovávat:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat z důvodu plnění smlouvy o výuce cizího jazyka. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu našeho jazykového studia, naší prací je organizace jazykových kurzů a vedení evidence o kurzech a jejich účastnících.

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem:

OÚ jméno a příjmení se zpracovávají za účelem evidence studentů.

OÚ datum narození (u dětí) JS zpracovává za účelem zařazení dětí do jazykové skupiny podle věku.

E-mailová adresa a telefon klienta nebo u dětí jeho zákonného zástupce je zpracována za účelem informování studenta nebo jeho zákonného zástupce o probíhajících kurzech. Zpracováváme také e-mailové adresy zájemců o naše jazykové kurzy. V těchto případech jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy.

Studentům nebo zájemcům jsme oprávněni v souladu s GDPR zasílat též další informace a obchodní nabídky týkající se výuky jazyků.

Fotografie se zpracovávají za účelem propagace školy, dokumentace školních akcí a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek studia.

Informace o zdravotním stavu, alergii, nemoci apod. (u dětí) jsou zpracovávány za účelem evidence vedoucí k lepší péči, a to pouze na základě dobrovolného sdělení.

Vaše práva při zpracování osobních údajů:

  • můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům
  • můžete požádat o sdělení účelu, rozsahu a doby uchování vašich osobních údajů
  • můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů
  • můžete požádat o zrušení uložení osobních údajů nebo omezení použití vašich osobních údajů

Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na anglictinaradotin@gmail.com

Předání osobních údajů dalším osobám:

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Osobní údaje mohou být předávány externím lektorům, poskytovatelům účetních služeb a poskytovatelům IT služeb vždy v souladu s ochranou osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich OÚ k výše uvedeným účelům našeho jazykového studia.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní docházky žáka v jazykovém studiu ANGLIČTINA RADOTÍN a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.